ZABEZPEČTE SI VO FANTÁZII MIESTO

Prihláška

Po vyplnení prihlášky Vám do niekoľkých minút príde automatický e-mail, ktorý potvrdí prijatie prihlášky. Do 5 dní Vám mailom zašleme poukaz na pobyt a ďalšie dokumenty potrebné k nástupu do detského letného tábora Fantázia. V prípade, že Vám nebude doručený e-mail, neváhajte nás kontaktovať na našom telefonickom čísle alebo e-mailovej adrese.

Vyberte turnus
  • 1. turnus: 30.6.2018 - 6.7.2018
  • 2. turnus: 8.7.2018 - 17.7.2018už obsadený
  • 3. turnus: 19.7.2018 - 28.7.2018už obsadený
  • 4. turnus: 30.7.2018 - 8.8.2018už obsadený
  • 5. turnus: 10.8.2018 - 19.8.2018už obsadený
  • 6. turnus: 21.8.2018 - 30.8.2018

Prosíme, stiahnite si nasledujúci dotazník, ktorý nám obratom pošlite e-mailom alebo poštou na našu adresu. Dotazník detskej letnej rekreácie (doc)